PROJEKTANT DOPRAVNÍCH STAVEB

Ing. Aleš Hlavatý

Ing. Aleš Hlavatý

Projektování v oboru DOPRAVNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB; návrhy staveb v uličním prostoru; koncepční přistup k tvorbě veřejného prostoru; spolupráce s architektem veřejného prostoru; dopravně-inženýrské průzkumy, posouzení, výpočty a prognózy; zajištění projektů technické infrastruktury; inženýrská a konzultační činnost.

Prostory místních komunikací jsou nejdůležitější veřejné prostory obcí a měst všech velikostí. Ve velké míře vtiskují obci její jedinečnost, atmosféru a prožitek z okolního prostředí. Tvorba veřejného prostoru a prostoru místní komunikace má proto prvořadý význam při řešení problematiky zastavěného prostředí.

SPULPRACUJI