PROJEKTANT DOPRAVNÍCH STAVEB

Ing. Aleš Hlavatý

.01

kdo jsem

Ing. Aleš Hlavatý

Projektování v oboru DOPRAVNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB; návrhy staveb v uličním prostoru; koncepční přistup k tvorbě veřejného prostoru; spolupráce s architektem veřejného prostoru; dopravně-inženýrské průzkumy, posouzení, výpočty a prognózy; zajištění projektů technické infrastruktury; inženýrská a konzultační činnost.

.02
PROFESNÍ PŘÍSTUP

Zaměření projektů na potřeby uživatelů staveb, dostupnost a kvalitu veřejného prostoru; zohlednění potřeb všech uživatelů dopravního systému, nejen individuální automobilové dopravy; optimalizace návrhu, dosažení cílů efektivními výdaji; hledání vhodného stavebního řešení a materiálového provedení, udržitelnost zdrojů; trvanlivost a údržba řešení; mezioborová spolupráce; zohlednění cílů zadavatele.

.02

CHARAKTERISTIKA

Seriózní přístup, zodpovědnost, odbornost, komunikace, snaha naslouchat, otevřenost.

.02
PŘEMÝŠLÍM O

potřebnosti stavby, účelu stavby, očekáváních uživatelů stavby, ekonomice stavby od začátku prací, nezbytném rozsahu stavby, snížení materiálových nároků, vhodném architektonickém řešení a materiálovém provedení, o životnosti navržených staveb, nárocích na provozu a údržbu mnou připravovaných staveb

.03

Jak mne hodnotí klienti

Pan Ing. Hlavatý je seriózní a zodpovědný projektant. Snaží se vnímat potřeby zadavatele a přizpůsobit tvorbu projektu jeho přání. Nikdy to ale není na úkor profesionality.  Vždy jsme se mohli spolehnout, že zadanou práci odvede dobře, odborně a k naší spokojenosti.

Ing Pavla Friedrichová Sirůčková

Potvrzujeme tímto, že Ing. Aleš Hlavatý, Husova 1848, 530 03 Pardubice zpracovával v období květen/říjen 2014 projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby na akci: „I. etapa

Ing. Marta Mastná

Na základě zjištěných informací na OD MmP jsem se obrátila na velmi zkušeného projektanta v oboru Dopravních staveb Ing. Aleše Hlavatého, kterého jsem neváhala kontaktovat ve věci zastupování výše uvedených záležitostí, jež jsou mimo jiné nezbytné k realizaci dřevostavby rodinného domu.

Bc. Lenka Štěpánová

Prohlašuji, jako investor veřejných zakázek Statutárního města Hradce Králové stavebních prací a s tím spojených projektových prací včetně inženýrských služeb, že pan Ing. Aleš Hlavatý spolupracoval jako projektant v oboru Dopravní stavby, autorský dozor a osoba zajišťující dokladovou část PD, na několika městem připravovaných a realizovaných stavbách, vždy k naší spokojenosti.

Ing. Valentýn Avramov

S ohledem na naši dlouhodobou a úspěšnou spolupráci doporučuji kolegu Ing. Hlavatého jako projektanta dopravních staveb.Oceňuji především svědomité vedení projektů a široké „zorné pole“ při komplexní koordinaci jednotlivých profesí.

Ing. Pavel Romášek

Ing. A. Hlavatý s městem Poličkou spolupracoval (spolupracuje) při zpracování PD na realizaci technické a dopravní infrastruktury lok. Bezručova (tři jednotlivé etapy) pro následnou výstavbu rodinných a bytových domů. Na realizaci infrastruktury se dále podílí jako autorský dozor. Spolupráci hodnotím jako výbornou, pružnou a odborně na vysoké úrovni.

Jiří Mach

17

let zkušeností
od roku 2012 pracuji jako OSVČ

Partneři a klienti