REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN VYSOKÉ MÝTO (DÚR+DSP)

REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN VYSOKÉ MÝTO (DÚR+DSP)

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

stupeň PD: sloučená dokumentace pro územní řízení a stavební povolení | zadavatel: Město Vysoké Mýto | kontaktní osoba: Ing. arch. Jakub Chobotský, městský architekt; Josef Šplíchal, DiS, odbor investic města VM | generální projektant:  Mgr. Art. Martin Lukáč, Architect, Ing. arch. Barbora Srpková, Architect | zpracování: 2019 | investice: 29 mil. kč

Projekt komunikací ve veřejném prostoru byl zpracován na podkladě vítězného soutěžního návrhu architektonické soutěže. Byl rozpracován ideový návrh multifunkčního hřiště, komunikací se smíšený provoz pěších a vozidel bez chodníků s prvkem centrální promenády procházejícím zastavěným územím. Byly zpřesněny návaznosti na sousední, navazující území. Náročným se ukázalo projednání a obhájení navržených dopravních režimů dopravně zklidněných komunikací, které v český podmínkách stále hledají odpovídající oporu legislativní úpravy. Potvrdila se potřeba projednání konceptu řešení již od úvodní studie. Je cíleno na propustné kryty komunikací, zasakování dešťových vod, estetickou úroveň i životnost navržených prvků. Důraz byl kladen na součinnost, spolupráci s architekty. Připravuje se prováděcí dokumentace stavby, předpoklad zahájení realizace stavby v r. 2021.