AUTORSKÝ DOZOR 2017

AUTORSKÝ DOZOR 2017

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

Činnost zpracovatele dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, kterou ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby – činnost jsem prováděl v průběhu celého roku na stavbách:
ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ MASARYKOVA, NÁBŘEŽÍ SVOBODY V POLIČCE
I+II. ETAPA INFRASTRUKTURY LOKALITY PRO BYDLENÍ BEZRUČOVA V POLIČCE
REALIZACE PARKOVACÍHO ZÁLIVU U JEDNOTY, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ
OPRAVA POZEMNÍ KOMUNIKACE, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ