ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ MASARYKOVA, NÁBŘEŽÍ SVOBODY V POLIČCE

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ MASARYKOVA, NÁBŘEŽÍ SVOBODY V POLIČCE

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

projektová dokumentace DPS-PDPS, r.2016

Předmětem dokumentace je oprava místní komunikace a navazujících zpevněných ploch k ZŠ Masarykova v Poličce v délce 330 m. Nové kryty jsou navrženy z kamenné dlažby. Projekt dále řeší úpravy současného odvodnění komunikací, modernizaci VO, úpravu SSZ před přechodem pro chodce v ul. nábřeží Svobody, odstranění dřevin a návrh náhradní výsadby, doplnění odpočinkové plochy včetně prvků mobiliáře před základní školou dle návrhu architekta. Návrh respektuje koncept řešení architektonické studie, zpracoval Mg. A. Mikuláš Medlík 05/2015. V pozici generálního projektanta jsem zajišťoval profese a jejich koordinaci, sestavení PD, zpracování SO Pozemní komunikace, od počátku byl kladem důraz na spolupráci/řešení detailů s architektem. Projektová cena 6,6 mil. bez DPH, realizace na II. etapy v r. 2016 až 2017. Zajišťoval jsem AD při realizaci stavby.