ÚZEMNÍ STUDIE HEGEROVA, POLIČKA

ÚZEMNÍ STUDIE HEGEROVA, POLIČKA

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

stupeň PD: územní studie | zadavatel: Město Polička | kontaktní osoba: Jiří Mach, tel.: 468 001 718, mach@policka.org | Aleš Hlavatý zpracovatel části DOPRAVA| zpracování: 04/2018

Zadáním je prověření napojení rozvojové lokality HEGEROVA Z2 novou obslužnou komunikací (vedenou v rámci veřejného prostranství Z47 dle ÚP) na průjezdní úsek silnici I/34 v ÚS Hegerova a to v místě současné
křižovatky u supermarketu TESCO ve staničení KM 182,70. Předběžné prověření posoudilo a vyhodnotilo možnosti nového dopravního napojení lokality, byly definovány následné kroky a postupy k podrobnějšímu rozpracování napojení.