NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V ULICI HABŘINSKÁ A KOKEŠOVA-ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V ULICI HABŘINSKÁ A KOKEŠOVA-ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

studie-IČ-konzultační činnost, r.2015

Studie shrnuje příčiny porušování pravidel provozu, mapuje současné dopravní chování, poukazuje na dopravní nedostatky a navrhuje vhodná opatření pro zklidnění dopravy v ul. Habřinská a Kokešova v MČ Svítkov, Pardubice. Studie se snažila naplnit cíle zadavatele v podobě návrhu dopravních opatření ke zklidnění dopravy, omezeně pak cíl maximalizace parkovacích míst v uličním prostoru. Návrh řešení byl kladně projednán s OD MmP a DI Policie ČR. Doporučené řešení splňuje požadavky zadavatele na realizaci opatření podle návrhu studie. V souladu se zadáním byla hledána tzv. „měkká“ opatření, nevyžaduje stavební úpravy současné vozovky a opatření se tak dají demontovat v případě, že by se jejich přínos po vyhodnocení nepotvrdil