LOKALITA PRO BYDLENÍ U TRAVNÍ CESTY, HEŘMANŮ MĚSTEC (ST)

LOKALITA PRO BYDLENÍ U TRAVNÍ CESTY, HEŘMANŮ MĚSTEC (ST)

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

stupeň PD: koncepční studie investičního záměru | zadavatel: Město Heřmanův Městec | kontaktní osoba: Ing. arch. Ondřej Teplý, městský architekt | zpracovatel studie: Ing. Aleš Hlavatý, mobilita a doprava ve veřejném prostoru | zpracováno: 2019 | investice: 30 mil. kč

SWOD analýza shrnuje původní urbanistický návrh z r. 2002, slouží jako východisko pro nový přístup řešení lokality. Analýza sleduje prvky urbanismu, plánování, městské osy, veřejný prostor, mobilita a doprava, vegetace, hospodaření s vodou, ale i  technickou infrastrukturu v území. Koncept navazuje na zjištění analytické části, předkládá možnosti řešení dle současných trendů pro obytná území, předkládá variantní návrh parcelace dle úprav současné technické infrastruktury. Součástí návrhu je hrubý odhad investičních nákladů. Studie definuje potřeby dalších kroků pro navazující přípravu investičního záměru. Důležitou částí předprojektové přípravy je důsledné projednání studie, na jehož podkladě bude upřesněn rozsah stavby a předběžná výše investic. Studie a výstupy z projednání slouží městu Heřmanův Městec pro rozhodnutí o následných krocích v projekční přípravě záměru stavby.