PROVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ REALIZACE PROPOJENÍ MEZI UL. LABSKÁ A LÁVKOU PŘES CHRUDIMKU, PARDUBICE

PROVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ REALIZACE PROPOJENÍ MEZI UL. LABSKÁ A LÁVKOU PŘES CHRUDIMKU, PARDUBICE

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

technická studie tST, r.2015

Předmětem studie je prověření možností komunikačního propojení mezi ul. Labská a lávkou přes
Chrudimku v místě křížení se současným horkovodem v centru Pardubic. Studie tak prověřuje výškové řešení, možnosti stavebního provedení komunikace pod/nad horkovodem i možnosti úpravy horkovodu v 5-ti variantách. Je proveden investiční odhad každé z variant. SWOT ANALÝZA komplexně zhodnocuje varianty. Podmínky úpravy horkovodu byly projednány s EOP a doloženy návrhem řešení dle projektanta se specializací na horkovodní trubní vedení. Spolupráce se zadavatelem OHA MmP byla efektivní a podněty zadavatele přispěli ke kvalitě výstupů studie.