VYHLEDÁVACÍ STUDIE UMÍSTĚNÍ PARKOVACÍHO DOMU V BLÍZKOSTI CENTRA

VYHLEDÁVACÍ STUDIE UMÍSTĚNÍ PARKOVACÍHO DOMU V BLÍZKOSTI CENTRA

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

stupeň PD: vyhledávací studie | zadavatel: Město Vysoké Mýto | kontaktní osoba: Ing. Pavel Kubeš, vedoucí odboru rozvoje města, pavel.kubes@vysoke-myto.cz | zpracovatel: Ing. Aleš Hlavatý | autor: Aleš Hlavatý, Štěpán Vacík| zpracování: 11/2018

Vyhledávací studie má za cíl prověřit umístění záměru výstavby parkovacího domu v blízkosti centra. Studie prověřuje možné lokality umístění s vazbou na urbanisticko-dopravní kontext, popisuje limity a potenciály jednotlivých lokalit. Studie se snaží ukázat na možnosti řešení dopravy v klidu v širším kontextu skutečností.
Studie prověřuje celkem sedm lokalit pro umístění parkovacího domu. Dokument ukazuje na potenciál zkvalitnění veřejných prostranství v centru města. Prověření umístění objektu hromadných garáží je zpracováno s ohledem na principy a zkušenosti se zaváděním komplexního parkovacího managementu měst ČR.