KONCEPČNÍ STUDIE OKOLÍ DOMU HUDBY

KONCEPČNÍ STUDIE OKOLÍ DOMU HUDBY

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

stupeň PD: koncepční studie území | zadavatel: Statutární město Pardubice | kontaktní osoba: Ing. arch. Aleš Reiský, Ales.Reisky@mmp.cz, 466859145 | zhotovitel: Aleš Hlavatý | spolupráce: Štěpán Vacík, Lenka Marková |
zpracování: 03/2018

Řešené území se nachází v centrální zóně města Pardubice; území zahrnuje ul. Na Hrádku, křižovatku ul. Na hrádku se Sukovou tř., prostor parkoviště a pobytové plochy před Domem hudby, plochy přiléhající k objektu Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice. Řešený veřejný prostor je obklopen zástavbou domů s funkcí bytovou, vzdělávací i obchodní; jedná se o intenzivně využívaný městský prostor (v částech s aktivním parterem), rovněž o prostor s celoměstským významem zahrnující významné veřejné budovy s architektonickou hodnotou a historickým odkazem (Dům Hudby, SPŠPaS) ze severní strany je území vymezeno Sukovou tř. za jejíž hranou je rekreační park Tyršovi sady; východní část navazuje na intenzivně využívaný
prostor nám. Republiky, jižní stranu tvoří zástavba podél pěší zóny tř. Míru; západ území uzavírá souvislý blok bytových domů.

Cíle studie: zvýšení bezpečnosti a komfortu pohybu pěších, zkvalitnění veřejných prostranství – hledání potenciálů a zvýšení pobytových kvalit prostoru, zklidnění dopravy – prověření dopravního režimu, doprava v klidu – doporučení režimu parkování, zlepšení a zpřehlednění obslužnosti a zásobování lokality, návrh zelené infrastruktury – zdravé prostředí; lidské měřítko, koncept veřejného osvětlení, návrh odpadového hospodářství
hledání identity místa – možnosti užívání.