OPTIMALIZACE ULIČNÍCH PROFILŮ, LITOMYŠL (technické prověření)

OPTIMALIZACE ULIČNÍCH PROFILŮ, LITOMYŠL (technické prověření)

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

stupeň PD: technické prověření záměru | zadavatel: Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl| kontaktní osoba: Ing. Pavel Kubeš, vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí a oprav | zpracovatel úkolu: Ing. Aleš Hlavatý, mobilita a doprava ve veřejném prostoru | zpracováno: 2019

Cílem úkolu bylo prověření možností optimalizace uličních profilů souboru místních komunikací v zastavěném území města Litomyšl ve vazbě na celoplošně plánové úpravy technické infrastruktury NN a VO (území vymezeno ul. Trstěnická, Brněnská, Sadová). Na obsáhlou analytickou část navazuje návrh s definicí systému dopravní obsluhy s novou organizací dopravy v rámci dopravně zklidněné zóny (zjednosměrnění, využité jednoho pruhu pro obousměrný provoz vozidel), zajištění spojitosti pěších tras, s optimalizací skladebních prvků uličních profilů umožňující výsadbu stromů nebo doplnění dnes chybějících ploch zeleně s možností legálního parkování vozidel na vymezených stáních. Prověření informuje zadavatel
o možnostech řešení, o potenciálu postupné úpravy uličních profilů v dílčích krocích a úsecích, které jsou však v souladu s navrženou koncepcí mobility a dopravy celého řešeného území.