CHODNÍKY SEZEMICKO

CHODNÍKY SEZEMICKO

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

projektová dokumentace DSP+PDPS k žádosti na IROP, SFDI, r.2017

Součástí projektu je pět samostatných staveb modernizace úseků chodníků v obcích Dražkov, Veská a městě Sezemice v celkové délce 4,5 km. Celkové investiční náklady dosahují hodnoty 25 mil. Kč. Projekt řeší obnovu a doplnění chodníků, míst pro přecházení, přechody pro chodce, zastávky veřejné dopravy. Projekt zlepšuje obsluhu zastavěného území obcí, přístupnost zastávek, upravuje dopravní infastrukturu do normových parametrů, návrh splňuje podmínky pro bezbariérové užívání. Projekty jsou přílohou žádostí o dotační titul IROP, SFDI.