STEZKA PODÉL SILNICE I/36 A VJEZDOVÝ OSTRŮVEK, OBEC BUKOVKA

STEZKA PODÉL SILNICE I/36 A VJEZDOVÝ OSTRŮVEK, OBEC BUKOVKA

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

prověření záměru, DÚR, r.2017

Projekční příprava stezky pro cyklisty a pěší v obci Bukovka v délce 1060 m, součástí je výstavba vjezdového/zpomalovacího ostrůvku s přesmykem stezky na sil. I/36 na vjezdu od obce Rohovládova Bělá. Součástí projektu je doplnění VO, přeložky a úpravy TI, úpravy zastávky VHD, vegetační úpravy, vynětí ze ZPF. Jsou zohledněny principy TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi. Stavba je rozdělena do čtyř stavebních etap, předpoklad realizace v r.2019-2022. Odhadované investiční náklady 6,5 mil. bez DPH. Projekt je cílen k žádosti o dotační titul IROP nebo SFDI.