ROZVOJOVÁ LOKALITA PRO BYDLENÍ, MORAVANY (DÚR+DSP+PDPS-PK)

ROZVOJOVÁ LOKALITA PRO BYDLENÍ, MORAVANY (DÚR+DSP+PDPS-PK)

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

stupeň PD: jednostupňový projekt DÚR+DSP+PDPS | zadavatel: obec Moravany | kontaktní osoba: Ing. Ladislav Malý, hlavní inženýr projektu GP spol. MULTIAQUA S.R.O., Veverkova 1343, Hradec Králové | zpracovatel SO-PK: Ing. Aleš Hlavatý, mobilita a doprava ve veřejném prostoru | zpracováno: 2019

Předmětem návrhu stavby je dopravní a technická infrastruktura pro připravovanou lokalitu s 24 rodinnými domy, s výstavbou 2 BD je uvažováno v blízkém budoucnu. Návrh veřejného prostoru byl zpracován na podkladě územní studie. Obsluha RD je zajištěna po komunikacích v režimu obytné zóny s cílem optimalizace rozsahu zpevněných dopravních ploch ve prospěch podílu ploch zeleně, s cílem zasakování dešťové vody z PK, vytvoření prostoru pro promyšlenou výsadbu stromů tvořící hodnotné stromové patro a stín, vytvoření prostoru pro setkání obyvatel území. Na podkladě analýzy jsou navržena opatření pro zklidnění dopravy na silnici III. třídy, zastávka VHD je posunuta do vhodnější polohy blíže k těžišti sídelního okrsku. Návrh cílí na potřeby pěších z pohledu dostupnosti, bezpečnosti i návaznosti tras, zajišťuje možnost bezpečného přecházení sil. III. třídy. Nový úsek stezky pro cyklisty a pěší je příslibem prodloužení stezky do Slepotic, zajištění dostupnosti ZŠ – MŠ z nově navrhovaného obytného území. Jednostupňový projekt ukázal na potřebu důsledného projednání návrhu územní studie s všemi DOSS a správci technické a dopravní infrastruktury.