III. ETAPA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY LOKALITY PRO BYDLENÍ BEZRUČOVA V POLIČCE

III. ETAPA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY LOKALITY PRO BYDLENÍ BEZRUČOVA V POLIČCE

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

projektová dokumentace DÚR, DSP+PDPS, r.2017

Projekční příprava infrastruktury pro výstavby 19 RD. Projekt upravil parcelaci, zajistil vynětí pozemků ze ZPF, hlukový posudek vlivu dopravy sil. II/362 na nové RD. Projekt cílí na návrh obytné zóny s optimalizací rozsahu zpevněných ploch, zajištění průjezdu sníženou rychlostí 20 km/hod, obsluhu území bez zbytných závleků, na výsadbu stromů v uličním prostoru s koordinovaným návrhem tras inženýrských sítí, výstavbu vozovky zóny v etapách dle rozestavěnosti RD. Součástí projektu jsou stavební objekty komunikace, vodovod, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, veřejné osvětlení, plynovod, energetické pilíře, vegetační úpravy. Předpoklad realizace 2018-2021, orientační náklady 13 mil. bez DPH.