DOPRAVNĚ-TECHNICKÉ STUDIE REZIDENCE NA DOLÍKU

DOPRAVNĚ-TECHNICKÉ STUDIE REZIDENCE NA DOLÍKU

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

(dST, r.2017)

Studie předkládá odpovědi na otázky z pohledu dopravy související s realizací souboru bytových staveb s doplňkovou komerčně-administrativní funkcí v centru Pardubic. Předmětem studie jsou: širší dopravní vztahy a vazby, možnosti dopravního napojení záměru na síť komunikací, prognóza intenzit generované dopravy, bilance počtu stání v řešeném území, stanovení výhledových intenzit dopravy na základě krátkodobých sčítání dopravy, kapacitní posouzení křižovatky v místě napojení, návrh úprav dotčených uličních prostorů a parkoviště. Studie obsahuje dopravně-inženýrské výpočty a posouzení. Obdobnou profesní činnost jsem zajišťoval v roce 2017 na projektu VNITROBLOK ZA PASÁŽÍ–SMILOVA, PARDUBICE.