PALACKÉHO > NEŽ SPOJKA, PARDUBICE

PALACKÉHO > NEŽ SPOJKA, PARDUBICE

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

koncepční studie, člen týmu doprava, r.2017

Koncepční studie revitalizace Palackého třídy v Pardubicích vedená OHA MmP. Při znovuoživení třídy by mělo jít kromě zlepšení technického a estetického stavu veřejného prostoru zejména o změnu chování lidí, o změnu charakteru prostoru městského bulváru i o aktivizaci jeho ekonomického, kulturního a společenského potenciálu. Jako člen týmu DOPRAVA jsem se podílel na spoluutváření koncepčního návrhu ulice, účastnil jsem se workshopů, skupinových konzultací, pracoval jsem na vyhodnocení dopravních analýz, tvorbě podkladů a mezi výstupů. Konečná verze studie bude zadavatelem zveřejněna 03/2018.