SOUBOR BYTŮ SMILOVA

SOUBOR BYTŮ SMILOVA

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

stupeň PD: dopravně – technická studie | zadavatel: med: pavlík architekti | kontaktní osoba: Ing. arch. Tomáš Med, tel.: +420 732 604 121 | zpracovatel: Ing. Aleš Hlavatý | zpracování: 01/2018

Studie předkládá odpovědi na otázky z pohledu dopravy související s realizací souboru bytových staveb s doplňkovou komerčně-administrativní funkcí v centru Pardubic. Předmětem dopravní studie je: zatřídění PK, odhad rozložení dopravní zátěže, profilové intenzity dopravy, koncept řešení ul. Smilova, požadavky na řešení hromadných garáží (projekční, technické, provozní), stanovení intenzit dopravy, kapacitní posouzení neřízených křižovatek, bilance stání, dopravně-inženýrské průzkumy a projednání studie