REGENERACE SÍDLIŠTĚ „U POTOKA“

REGENERACE SÍDLIŠTĚ „U POTOKA“

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

stupeň PD: koncepční studie území | zadavatel: Město Vysoké Mýto | kontaktní osoba: Ing. Pavel Kubeš, vedoucí odboru rozvoje města, pavel.kubes@vysoke-myto.cz | autorský kol.: Aleš Hlavatý, Štěpán Vacík, Karolína Koupalová, Pavel Romášek | zpracování: 12/2018

Cílem koncepční studie je vytvořit konstruktivní návod na zlepšení kvality veřejného prostoru území, který
se snaží respektovat hodnoty místa, pojmenovat nedostatky, problémy a v neposlední řadě upozornit na příležitosti a silné stránky lokality. Dokument má za cíl stát se iniciačním materiálem budoucích změn v území, bude podkladem pro projednání navazujících záměrů s veřejností, koordinaci příprav dílčích stavebních akcí v území a následně bude východiskem pro zadání navazujících stupňů projektových dokumentací.
Na základě výsledků plánovacího setkání se zadavatelem a obyvateli území byl stanoven koncept řešení v oblastech mobilita a doprava, architektura a veřejný prostor, zelená infrastruktura, revitalizace vodního toku, odpadové hospodářství, povrchy a hospodaření s vodou.