2015-01
DÁLNICE D5, NÁVRH ODPOČÍVKY S TRUCKPARK V KM 91,3
(projektová dokumentace DÚR, r.2015)

Působil jsem v roli zpracovatelem SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY. Vytvářel jsme Koordinační situaci stavby, Situaci záborů pozemků, konzultoval řešení s profesisty.

2015-02
NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V ULICI HABŘINSKÁ A KOKEŠOVA-ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY
(studie-IČ-konzultační činnost, r.2015)

Předmětem studie je prověření možností komunikačního propojení mezi ul. Labská a lávkou přes Chrudimku v místě křížení se současným horkovodem v centru Pardubic

2015-03
PROVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ REALIZACE PROPOJENÍ MEZI UL. LABSKÁ A LÁVKOU PŘES CHRUDIMKU, PARDUBICE
(technická studie tST, r.2015)

Projekční příprava stezky pro cyklisty a pěší v obci Bukovka v délce 1060 m, součástí je výstavba vjezdového/zpomalovacího ostrůvku s přesmykem stezky na sil. I/36 na vjezdu od obce Rohovládova Bělá.

2015-04
STUDIE ÚPRAV ULIČNÍHO PROSTORU UL. PRAŽSKÉ PŘED VSTUPEM NA LETIŠTĚ, PARDUBICE
(technická studie tST, r.2015)

(projektová dokumentace DÚR, DSP+PDPS, r.2017)

Výstupem studie je návrh reagující na současné nedostatky řešeného úseku ul. Pražská před vstupem na Letiště, Pardubice. Předmětem řešení je doplnění chybějící infrastruktury pro pěší a zvýšení bezpečnosti přístupu pěších k přechodům a při přecházení vozovky přes ul. Pražská.