Činnost zpracovatele dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, kterou ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby – činnost jsem prováděl v průběhu celého roku na stavbách:
ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ MASARYKOVA, NÁBŘEŽÍ SVOBODY V POLIČCE
I+II. ETAPA INFRASTRUKTURY LOKALITY PRO BYDLENÍ BEZRUČOVA V POLIČCE
REALIZACE PARKOVACÍHO ZÁLIVU U JEDNOTY, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ
OPRAVA POZEMNÍ KOMUNIKACE, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ