VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY (r.2016-2017)

VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY (r.2016-2017)

IN
portfolio
Investor Name:
Published Date:
1.1.1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

r.2016-2017

SLATINKA S PŘÍTOKY, SLATINA, Ř.KM 0,000 – 4,800, OPRAVA-ÚPRAVY (PD-DPS+PDPS, r.2016)

Obnovení původní průtočné kapacity koryta říčního toku Slatinka včetně přítoků v celkové dl. 11,5 km. Předmětem projektu jsou práce prováděné v rámci běžné údržby drobného vodního toku, tj. odtěžení nánosů z koryta toku v objemu cca. 9500 m3; odstranění nezbytných stromů zasahující osu toku, odstranění křovin zasahujících do koryta a bránící v přístupu údržby toku, oprava opevnění břehových hran, pročištění stávajících propustků v celkové délce 262 m. Zajišťoval jsem i kompletní inženýrskou činnost. Investice dle PD 9 mil. Kč bez DPH, projekt byl přílohou žádosti o dotační titul. Realizace, výkon AD v roce 2016.